Religion

Ukvalifisert forsvar for religion

Burde «kvalifiserte angrep på religion eller livssyn» være straffbart, slik regjeringen på en eller annen måte fikk seg til å mene i forrige uke? Selv synes jeg alle de ukvalifiserte angrepene er vel så irriterende. Hvorfor skal dilettantene gå fri for straff?

Spøk til side…

Images of the Religious Other

Cover page Jeg har fått ut enda et verk jeg har redigert, med tittelen Images of the Religious Other: Discourse and Distance in the Western Balkans. Det er en artikkelsamling fra Kroatia, Bosnia-Hercegovina og Serbia, basert på et fellesprosjekt i Kotor-nettverket, og utgitt av CEIR i Novi Sad, Serbia.

Sekulær intoleranse (2)

Jeg har vært borte fra bloggen en stund. Debatten om Mohammad Usman Ranas vinnerkronikk er vel over nå, men det er fristende å kommentere litt.

Sekulær intoleranse?

Mohammad Usman Rana har vunnet Aftenpostens kronikk-konkurranse med innlegget «Den sekulære ekstremismen». Hovedpoenget hans er at religiøse mennesker i Norge som ønsker å leve i pakt med sin tro, det være seg kristne eller muslimer, blir tvunget til politisk korrekthet eller hengt ut i media som fundamentalister.

Syndiker innhold